REFLECTION, 09.11.2018, By MOJO ART GALLERY

Share Button

Mojo afiş“Yeni Nesil Sanat” olarak çalışmalarımızda var olanlar değerleri esas kabul edip, bu değerlerden hareketle gelişimi ve değişime açık olarak  kısa bir dönem sonra ortaya çıkması muhtemel olan yeniliğe bugünden  ulaşmayı hedeflemekteyiz.  Bu düşünce ışığında   gerek yaş,  gerekse yeni bir kuşağın  insanı  olan bizler  bir araya gelerek “Yeni Nesil Ressamlar Topluluğu” adı altında iki yıl önce  ilk sergimiz olan “Raff’taki gençler “ ile gençleri sırasıyla raftan indirip, sanatseverlerle buluşturmaya başladık.

“Prestige”, “Barkod”, “Karekod “ ve “Merkezden Kaçış”  başta olmak üzere tüm sergilerimizde  bir kavram ile izleyicilerin önüne çıktık.

Bu defa    görsel sanatların  tüm disiplinlerini  hedefleyen bir yaklaşım temelinde  “Yeni Nesil Sanat” adı altında yeniden yapılanarak “Reflection”  sergimiz ile “Yeni Nesil Sanat”ın  sanattaki yansımanın ivmesinden hareket ile geldiği aşamayı  ortaya koymaya çalışmaktayız.

Kaynağından çıkan  homojen ve  doğrusal hareket eden  ışınların yansıtıcı özelliği olan  bir yüzeye çarpıp  geri dönmesi veya başka yönde hareket etmesine  yansıma denir. Yansımada yansıtan yüzey ve hareket ettiği ortam;  ışığın hızı, enerjisi, frekansı, rengi ve  hareket yönünü  değiştirir. Yansıma sonunda ışık aldığı yeni yapı ile  kaynağından çıkıştaki durumundan  farklıdır.

Sahip olduğu  potansiyelin farkında olarak zekası  ile  kendini sürekli  geliştirerek   ileri seviyelere taşıyan,   zaman içinde yaratıcılığını uygulamayla  ortaya koyabilen ve  sürdürülebilirliği temel olan sanat topluluğu olma ilkemizden vazgeçmeyeceğiz.

“Bizi çevreleyen Dünya’ya ilişkin düşüncelerimiz  bu Dünya’nın kendisiyle nasıl bir ilişki içindedir?” Bu temel soruya verilen yanıtta saptanan düşünme ile varlığın ilişkisinin mantıksal yapısı, kesin bir biçimde ayna ile yansıtılanın durumu  kapsar.

Aynadaki görüntü her zaman aynanın konumunca tanımlanır.  Objenin bütünü yansıtılmaz, aksine sadece aynaya dönük tarafı görünür. Aynadaki görüntünün göstermediği arka plan; fiziken  var olsa bile aynada görüntü olarak  mevcut  değildir. Aynanın yarattığı görüntünün temsili  zorunlu olarak noksandır, aynı şekilde aynanın çevreden gösterdiği kesit de tek yanlı ve  o aynanın yüzeyinin sınırına bağlıdır. Bir ayna yansıtılana paralel olarak yerleştirilmiş değil ,  eğimli durabilir Bu durumda da yansıtılanı kaydırılmış   veya aynanın yüzeyi bombelidir ve nesneyi çarpık gösterir. Kısacası; ayna bu durumda  nesnenin kendisinin bir görüntüsünü sağlamakta, ancak bunu aynanın perspektifinden yapmaktadır.

Aynaya yansıyan surete  adeta örgütleyici bir faktör olarak, sureti çıkartanın perspektifi dahil olur.  Fakat bu sürekli ve sadece sureti çıkartılanın nesnel olarak önce gelmesi ve ön koşul olmasıyla gerçekleşir. Ayna metaforu bunu ifade etmektedir.

Biz   ışığın çıkışından başlayarak yansımanın değişen koşul ve bu değişimlerini esas alan bir sanat yaklaşımını esas almaktayız.

Mojo Aydınlatma Grubu bir sanayici olmanın yanında sanata destek adına açtığı  BY MOJO ART GALLERY ile sanatçının  sanatseverlere ulaşmasına çalışmaktadır.   BY MOJO ART GALLERY’nin ilk sergisini “Yeni Nesil Sanat” topluluğu ile yapması gençlerin kendilerini yansıtmasına destek olduğunu ortaya koymaktadır.

By Mojo Aydınlatma Grubu Yöneticileri ve  sanatın içinden gelen bir kişi olan By Mojo Sanat Gallery Yöneticisi Sayın Senem Yaşar’a  “”Yeni Nesil Sanat”  olan  tüm genç sanatçılar adına   teşekkürlerimizi sunarız.

Işığımızı artırmaya ve   kesilmeden yansıtmak için sürekli çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla

Yeni Nesil Sanat Topluluğu

(*) Yansıtma

yenesa

YENİ NESİL MANİFESTO

Her şey önce bir hayalden başlar,  devamı olan düşüncede büyür ve gelişir. Tutarlı ve gerçekçi düşüncelerin zamanla kavram haline dönüşmesi, uygulanabilmesi ve sürekliliğinin sağlanması halinde hayaller başarıya doğru yol almaya başlar.

Türkiye’de başta sanat olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm değişimleri yapacak olan gençlerdir. Şu an çok güçlü bir genç ressam grubunun bulunduğunu ve bu genç ressam potansiyelinin kontrollü olarak sanat camiası ile buluşturulması gereğini gözlemlemekteyiz. Anadolu coğrafyasında birikerek bugünlere gelen muhteşem zenginliği ortaya koymanın gerekliliğine ve Türk resminin ihtiyaç duyduğu değişimi de bu genç ressamların yapacağına da inanmaktayız. Bu hayalden hareketle dört yıl önce “Yeni Nesil” ressamlar topluluğunu oluşturduk.

Sesini-rengini-varlığını duyurmaya çalışan ve görüp de görmemezlikten gelinen Yeni Nesil Genç Ressamları anlatmaya ve bunu birlikte eyleme dönüştürmeye çalışıyoruz.   “Yeni Nesil Ressamlar”  ile içimizdeki fili ayağa kaldırmaya çalışmaktayız.

Topluluğun en temel özelliği;  tamamının güzel sanatlar eğitimi almış kişilerden oluşması, gönüllük esasıyla ve sonuç odaklı çalışılması, hiçbir galeriyle doğrudan bağlantısı olmadığı için bağımsız çalışılması, Anadolu’ya yaygın olması, genç yaş kuralına uyulması ve her yıl bir usta ressamın danışmanlığına başvurulmasıdır.

“Yeni Nesil” ressamlar topluluğu  denilince akla “Bir genç ressam fidanlığı”nın  gelmesine ve “Bu fidanlıkta yetişenlerin   dikkate alınmasına ve çalışmalarının izlenmesine”  özel  çaba göstermekteyiz. Ulaşabileceğimiz diğer yeni nesil gençleri de fidanlığa alarak zaman içinde sanatseverlerle buluşturacağız.

Dijital teknoloji hızla hayatımızın her tarafına hızla yayılmaktadır.  “Karekod “ ;   bir çalışmanın son aşamasında tüm bilgileri içerecek şekilde sunumu için gereken detaylı tanımlamada zorunlu emek ve zaman sarfiyatını en aza indirmek maksadıyla verilerin kare şeklindeki tek bir simgeye ortaya konmasıdır.  Bu simge bir okuyucu yardımıyla yorumlanıp içerdiği verilerin elektronik ortama aktarılmasıyla emekten ve zamandan tasarruf edilir.

Karekod sergimizle;  her biri yaşadığı,  yetiştiği dönemim özel yansıması ve simgesi olan Yeni Nesil Ressamları ayrı ayrı karekod ile tanımladık,  kayıt altına aldık ve ressamların çalışmalarının da bu karekodlar ile sanatseverlerce izlenilmesi amacıyla bu dönemim ruhu ve gereklilikleri ile bir simgesel anlatımla sanatseverlerle buluşturduk.  Karekod sergimizle  “Yeni Nesil”i dijital teknoloji ile buluşturarak geleceğe hazır olduğumuzu ortaya koymak istedik.

Yeni Nesil Ressamı Karedod sergisinde toplayarak Yeni nesil Ressamlara destek olan Arda Sanat Galerisi’ne teşekkürlerimizi sunarız.

Gerek bu serginin tüm aşamalarında Yeni Nesil’e doğrudan destek olan, gerekse kuruluşundan itibaren Yeni Nesil Ressamlar Topluluğu’na özel bir önem gösteren, bizle bilgi ve tecrübelerini paylaşarak öndelik ve 2018 yılında gönüllü olarak danışmanlık yapan Resim Sanatçısı Kadir Ablak’a da tüm genç ressamlar adına teşekkürlerimi iletirim.

HER ZAMAN HAYALLERİMİZİN PEŞİNDEN KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

Yeni Nesil Ressamlar Topluluğu

Saygılarımla

Vecdi UZUN

 

 

 

 

Share Button

Yorumlar kapatıldı.