12.Teras Sergisi Açık Çağrı

Share Button

Teras Sergileri, genç heykel sanatçılarını desteklemek ve heykel sanatına yeni bir sergileme alanı kazandırmak amacıyla 2012 yılında Elgiz Müzesi’nin 1500 metrekarelik açık hava sergi alanında başlatılmış ve daha sonraki yıllarda sergi kapsamı genişletilerek tüm ifade yöntemlerini içine alan 11 sergi ile günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir.

Elgiz Müzesi, 2020 yılı için Teras Sergisi’nin kavramsal çerçevesini, geleceğe dair umuda ve yaşama hakkına çağrı yapmak üzere barış olarak belirlemiş ve insanın, çevrenin, yaşamın savunulması ekseniyle Teras’ı buluşturmayı amaçlamıştır.

’Her şeye rağmen’’ başlığı altında açılacak olan sergide, dünyada şiddetin sıradanlaştırıldığı bir zamanda, mekânın ve belleğin hasarlar aldığı bu cinnet haline alternatif olarak barışa, umuda ve yaşama sevincine çağrı yapan yapıtların sergilenmesi hedeflenmektedir.

Dünya üzerinde bilginin yozlaştırıldığı, etik değerlerin aşındığı, toplumsal yaşamın tüketim ilişkilerine özetlendiği, kuralsızlığın tüm alanlara egemen olduğu, gerçeğin çarpıtıldığı, gizlendiği, değersizleştirildiği bu kaostan, sessizliğin içinden çıkışı sanatın umuda yönelen bakış açısıyla nasıl başarabiliriz?

Sergi, sanatın insan ve toplumların yaşamı üzerindeki iyileştirici ve onarıcı etkilerini, evrensel değerlerle ilişkisini izleyiciyle buluşturmayı hedeflemektedir. Yaşama ve geleceğe aydınlık bir bakış açısıyla bakmanın dönüştürücü gücünü ele alan yapıtlarla kurulacak olan sergide hep birlikte barışı ve özgürlüğü düşlemek amaçlanmaktadır.      

Elgiz Müzesi 2020 yazında, sanatçıları umuda ve barışa çağrı yapmak üzere yaşamı savunan yapıtlarla Teras’a davet ediyor.

2020 Haziran ayında açılacak olan sergi için Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Haşim Nur Gürel ve Can Elgiz’den oluşan Danışma Kurulu başvuru yapan sanatçıların dosyaları üzerinden bir değerlendirme yaparak sergiyi oluşturacaktır. Sergilenecek yapıtların sanatçıları, bir diğer değerlendirme sürecinden geçecek ve aralarından bir kişi Peru/Lima’da rezidans programına katılmaya hak kazanacaktır.

Başvuru Koşulları;

Sergi tüm sanatçılara açıktır.

Sergiye katılmak isteyen sanatçılar; basılı olarak hazırladıkları başvuru dosyalarına, müzenin web sitesinde yer alan özgeçmiş ve başvuru formlarını ekleyerek yapıtı tanıtan çeşitli açılardan çekilmiş görselleri ya da yapıt eğer yapım aşamasında ise detaylı maket fotoğraflarını koyacaklardır. Sergiye son iki yılda üretilmiş yapıtlar kabul edilecektir.

Sanatçılar sergiye birden fazla proje ile başvurabilirler. Her projenin teknik özelliklerine ve tematik çerçeveye ilişkin sanatçı görüşlerine dosyada yer verilmelidir. Başvuru dosyasında ayrıca sanatçının daha önce gerçekleştirmiş olduğu yapıtlardan en az 5 tanesinin fotoğrafı ve teknik bilgisi yer alacaktır.

Sanatçılardan, müzenin bulunduğu bölgenin sert doğa koşullarını ve serginin yaklaşık dört ay açık kalacağını dikkate alarak, açık hava koşullarına uygun boyut ve dayanıklılıkta, bu koşullardan zarar görmeyecek malzemelerden üretilmiş ve kendi ağırlığı ile ayakta durabilecek yapıtlar önermesi istenmektedir. Teras yüzeyine montaj yapılamamaktadır.

Yapıtların nakliyesi sanatçı denetiminde müze tarafından, mekâna yerleştirilmesi ise Danışma Kurulu denetiminde sanatçı tarafından gerçekleştirilecektir. Sergi hazırlanacak bir katalogla belgelenecek ve kamuoyuna tanıtılacaktır. Sergi sürecinde çeşitli kurumlarla işbirliği ve yan etkinlikler yapılabilir, sanatçının izni dâhilinde sergi sonrasında kamusal veya farklı alanlarda yapıtlar sergilenebilir.

Sergi alanının görsellerine http://www.elgizmuseum.org adresinden ulaşılabilmektedir. Alanı görmek isteyen sanatçılar müze yönetimine başvurarak alanı görebilirler.

Sergiye son başvuru tarihi 15 Mart 2020’dir. Sanatçılar, başvuru dosyalarını bu tarihe kadar hem basılı olarak Elgiz Müzesi, Beybi Giz Plaza, 34398 Maslak İstanbul adresine elden ya da posta yoluyla ulaştırmalı hem de e-posta yoluyla info@elgizmuseumistanbul.org adresine göndermelidir.

Sergiye başvuran sanatçıların başvuru dosyaları sanatçılara iade edilmeyecek, Elgiz Müzesi Açık Arşiv Odası’nda koruma altına alınacak ve uzmanların incelemesine açık tutulacaktır.

Sergilenmek üzere belirlenen yapıtlardan herhangi birinin başka bir yapıtla benzerlik taşıması ya da çağrışımlar içermesi halinde yapıt sergiden çıkarılacaktır. Bu durum nedeniyle doğacak ihtilaflardan müze ve danışma kurulu sorumlu değildir, sanatçı hukuki olarak yapıtından sorumlu olacaktır.

Beybi Giz Plaza 34398 Maslak Istanbul

www.elgizmuseum.org info@elgizmuseumistanbul.org +90 (0) 212 290 2525

Share Button

Yorumlar kapatıldı.