Fatih Balcı, En Büyük Birader/ Biggest Brother 7-17 Haziran 2020/ 7- 17 June 2020

Share Button

Sanatçı ve Öğretim üyesi Fatih Balcı yeni güncel sanat çalışmasını 7 Haziranda başlatıyor. Sanatçı facebook adresinden resim yapma sürecini gösterdiği on günlük kesintisiz bir canlı yayın yapacak.  Sanatçı bunun için evinin bir odasını canlı yayın stüdyosuna dönüştürüyor.

Pandemi günlerinde bütün her şey ve herkes gibi sanat dünyası da dijital dünyaya taşınmaya, işlerini internet aracılığı ile yürütmenin yollarının aramaya başladı. Anlaşılıyor ki, günümüz dijital dünyasında var olamayan biri asla var olamayacak.

Bu süreçte tüm insanlar hem gözlemci oldu, hem de “transendental” bir gözlemci tarafından gözlenen, hesaplanabilir ve denetlenebilir bir nesneye dönüştüler.

Modern sanatçı bağımsızlığın büyük bir bölümünü 20. yüzyılın ikinci yarısında zaten kaybetmişti. Şimdi önümüzde bir soru duruyor: Bu dijitalleşme süreci sanatçıların var oluşuna katkı da mı bulunacak yoksa geriye kalan bağımsızlık ve özgürlüğünü de yok mu edecek?

Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=560287619

Artist and faculty member Fatih Balcı starts his new contemporary art work on June 7. The artist will make a ten-day live broadcast, during which he shows the painting process. For this, the artist transforms a room of his house into a live broadcasting studio showing his canvas and working process.

In the days of Pandemic, like everything and everyone, the art world started to move to the digital world and to look for ways to run their business through the internet. It turns out that someone who cannot exist in today’s digital world will never exist.

In this process, all people became both observers and turned into a calculable and auditable object observed by a “transcendental” observer.

The modern artist had already lost much of independence in the second half of the 20th century. Now we have a question: Will this process of digitalization contribute to the existence of artists or will it destroy the remaining independence and freedom?

Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=560287619

Share Button

Yorumlar kapatıldı.