Doç.Dr.Ulaş Başar Gezgin: Öyleyse, Tümden Eğiğiz Ama Ezik Değil… (*)

Share Button

Ulaş Başar Gezgin, ulasbasar@gmail.com , 3 Nisan 2013
Tüm Yapıtları: http://www.slideshare.net/dr_gezgin/gezgin-kaynaka-1-nisan-2013-stanbul
(*) Gündoğ Yücesan’ın bir tablosundan esinlenerek

Gün ağarıyor. Bir önceki günün bir eşi mi bu? Yoksa beyaz bir sayfa mı? Kızıllaşan gök, söylemiyor bunu bize ve orman sakinlerinin dilini anlayamıyoruz biz. Belki de yangındır, bu göğü kızıllayan. Güneşin yangın olarak indiği zamanlar da vardır dünyaya… Öyleyse?..

Bitki

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Doç.Dr.Ulaş Başar Gezgin: Sosyal Psikoloji Açısından Edebiyat ve İktidar (*)

Share Button

Edebiyat ve iktidarı sosyal psikoloji açısından incelediğimizde, öncelikle, iktidarın dar ve geniş tanımlarını ayırmak gerekiyor. Dar tanımıyla iktidar, resmî söylemin sandığa hapsettiği yasama-yürütme-yargı ekseninde gerçekleşen bir olgu. ‘İktidar partisi’ sözü, bu dar tanıma karşılık geliyor. Geniş tanımda ise, iktidar, Foucault’cu bir yorum üzerinden, gücün ve hiyerarşinin olduğu her ilişkide varolan daha geniş bir olgu olarak okunabiliyor. İkinci

DEVAMINI OKUYUN
Share Button