Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin: Vietnam’da Kültür-Sanat (5): Vietnam’ın Güzel Sanatlar Müzeleri Üstüne Güncel Tartışmalar

Share Button
20150606_152826

ulasbasar@gmail.com

Vietnam’da iki tane güzel sanatlar müzesi var, biri kuzeyde, başkent Hanoi’da; diğeri, güneyde ülkenin en büyük kenti olan Ho Çi Min Kenti’nde (eski adıyla Saygon). Bu iki müze de, 1954’te Vietnam Halk Ordusu’nun Dien Bien Phu’daki zaferiyle son bulan Fransız sömürge yönetimi döneminde inşa edilmiş iki güzel yapıda.[1]

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin: Güç Veriyor Her Şeye Karşın Onun Öyküsü

Share Button
u.1

Vietnam’da Kültür-Sanat (4)   06.05.2015, Hanoi, Vietnam

ulasbasar@gmail.com

Yakında Nguyen Van Troi’un memleketi olan Dien Ban’da (Orta Vietnam) anıtı dikilecek. Memleketinde şehitlikte bir anı evi bulunuyordu; ama anıt eksikti, mezarı ise şehit düştüğü Saygon’da. Nguyen Van Troi (‘Coy’ diye okunuyor), Vietnam-Amerikan Savaşı yıllarında, dönemin Amerikan Savunma Bakanı’na Saygon ziyareti sırasında suikast girişiminde bulunmuş bir elektrik işçisiydi. 1964’te

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin: Vietnam’da Kültür-Sanat (3): Savaşla Değil Barışla

Share Button
Le Ba Dang 1

03.04.2015, Hoi An, Vietnam

Vietnam’da kültür-sanat alanında son zamanların en önemli gelişmelerinden biri, Vietnam’ın tapınaklarında ve anıtlarında görülebilecek geleneksel taş aslanların üç boyutlu fotoğraflar olarak internete aktarılması(1). Siteyi oluşturanın, babası heykeltraş olan bir lise öğrencisi olması, aslında herkesin sanat için bir şeyler yapabileceğinin bir göstergesi. Sanatçı olamıyorsan, sanata destek ol, destek olamıyorsan korunmasına

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin: Sanatın Sosyal Psikolojisi

Share Button
kalıp yargı Those_crazy_artists____by_Culpeo_Fox
 20 Şubat 2015,
ulasbasar@gmail.com

‘Sanatın sosyal psikolojisi’ dediğimizde, sanata bireylerin bireysel psikolojileri yerine, onların toplu hâldeki psikolojilerine odaklanan bir psikolojiden bakmış oluyoruz. Bu bireyler, sanatçı bireyler de olabilir; sanat dostları da; sanatın fiziksel (örneğin, resim malzemeleri, kâğıt, kamera, giysi, sahne, müzik aletleri, taş vd.) ve düşünsel (sanatçıların becerileri, birikimleri, donanımları, eğitimleri, hazırlıkları vd.) hammaddelerinin sanat ürününe

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin: Halkların Kardeşliği İçin Kültürlerarası Sanat Psikolojisi

Share Button
1. mcls_by_saksagan-d58rs2c
Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin,
ulasbasar@gmail.com, 5 Ocak 2015

Halkların kardeşliği için hizmet verebilecek köprülerden biri yemeklerse, bir diğeri sanattır. Çeşitli milliyetçi ve hatta faşizan sanat örnekleri bulunmakla birlikte, sanatın bir kültürü ve bir halkı anlamak ve onunla bağ kurmak için açılan pencerelerden en önemlisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu köprü ya da pencere kavramsallaştırmasında, en önemli sorunlardan biri, bir sanat yapıtının bir sanatçının kendine özgü özellikleri yerine bir kültürü ya da bir

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin: Sanat Psikolojisinin Önündeki 10 Güzergah

Share Button
Ricardo-Ponce-Burlesque-People-Group-Modern-Age-Abstract-Art-Art-Brut

ulasbasar@gmail.com

Sanata psikolojik açıdan bakmanın, onu psikolojinin araştırma konusu yapmanın, hatta sanattan beslenen bir psikoloji yaratmanın ve psikoloji bilgisine dayalı olarak sanatçılara önerilerde bulunmanın birkaç yolu bulunuyor. Bunlar, sanatın alt dallarına göre (örneğin, resim, film, tiyatro vd. gibi), psikolojinin alt dallarına göre de (sosyal, klinik, bilişsel, kültürlerarası vd.) özel olarak sınıflandırılabilir. Böylece, on sanat alt dalı,

DEVAMINI OKUYUN
Share Button