Derviş Ergün: Sanatın Bileşenleri

Share Button

                                                       

Sanat üretimi ve tüketimi konusunda kendiliğinden biçimlenen istek ve arzunun dışarıdan, “işi bilen” tarafından kontrol altına alınıp süreci yönetmesi, sanata bağımsız bir cepheden bakan için sanatın genleriyle oynamak olarak görülür. Sanat kendisini bir sonraki zaman dilimine taşıyacak dinamiklere zaten sahiptir. Çelişkilerin bileşkesi, dışarıdan ayrıca

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Derviş Ergün: Çağdaş, Modern ve Postmodern

Share Button

dervisergun@yahoo.com

Kavramlar, aklın yolunu bulduğu ya da ikna olduğu, idrak edildiğinde itibarı yüksek sihirli anlamlardır. Kavramları merdivene benzetirim, nereye çıkmak isterseniz oraya çıkarsınız ve orada kalırsınız. Çünkü yolculuğunuz bitmiştir idrak sınırınıza dayanmışsınızdır, sindirmek için aşağıya inmeniz gerekir. Hayatımızda oldukça önemli bir yer tutan kavramları ucundan da olsa incelemekte yarar var. Kavramlar belirsizliğin giderilmesini

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Derviş Ergün: Postsanattan Fazlasını Beklemek

Share Button

             

Örneklemeler verilirken, tarihe geri dönmenin zorunlu seçeneğine, konuya katkısı etkisiz olduğu bilinmeden sıkça başvurulur. Tarihe yönelmenin gerekçesinde, örneklerin açık seçik bitmiş oldukları gerçeğinden hareket edilir. Geçmiş zaman ve mekân boyutunda tamamlanmış bir olguyu, sadece duyumsama veya tasarıda kurulan benzeşme nedeniyle, şimdikinin bilinmeyeni üzerine inşa etmek doğru bir örneklendirme sayılmaz. Kurulan bağın örneklemeye desteğinin

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Derviş Ergün: Dada Dedi Durdu

Share Button

Tek yanlı, tarihten beslenme olasılığına karşı, dünya sanat tarihiyle kurulan ilişkinin gerekliliği, açıklanan sanat kavramlarına kuşkuyla bakmanın, zorunlu, diyalektik bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Sanat hareketlerinin kesintisiz süregelen örnekleri açısından Avrupa sanatına bakmanın kaçınılmaz olduğu da başka bir gerçektir. Öncelikle başvurulacak kaynak olarak görülmesini sağlayan; Rönesans’la keşfedilen insan merkezli gelişme ve kendini dönüştüren

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Derviş Ergün: Besleme Sanat

Share Button

Sanatı besleyen gerilimlerin savaşla birlikte değiştiği ya da etkisini yitirdiği, 1950-1960 yılları; başta Avrupa ve Amerika’da hatta ülkemizde devrimci bir uyanışın başladığı, birçok devletin bağımsızlığa kavuştuğu döneme rastlar. İki kutuplu dünyanın kapitalist kanadın liderliğine oturan Amerika, Sovyet bloğuna karşı üçüncü ülkeleri etkilemeye eskisinden daha istekli daha agresifdir. Dünya pazarlarını ele geçirme arzusu ve pazar ekonomisini hayatın

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Derviş Ergün: Avangardın 1982 Yaş Günü

Share Button

 

Avangardın ortaya çıkıp kendini kabul ettirme başarısı, o ana kadar elde edilen sanatsal kazanımların içeriğine direkt ya da dolaylı müdahale hakkı doğurmak anlamına gelir. Varlığıyla, yeni imgelem fırsatı yaratılmasına imkân tanıması, çelişkinin derinleşmesi ve sanatsal eleştirinin bir kavram etrafında ifade bulmasına aracı olur. Fakat sanatsal süreçte ömrü kısadır. “Estetik” stil olarak yoluna devam etmesi ve “kiç” çalışmalara varan alan genişlemesiyle

DEVAMINI OKUYUN
Share Button