Özgen Yıldırım: Orta Doğu Çağdaş Sanatında Arkeolojik Bir Yolculuk, Akram Zaatari Sergisi

Share Button
Özgen Yıldırım
Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Arkeoloji yalnızca toprağın altındaki saklı olanı bulmayı ve onu benzerlerinin yanına müzeye yerleştirmeyi değil, aynı zamanda, tarihsel kaydının tutularak insanlık tarihinin en gerisine, arke’sine yapılan bir yolculuğu da temsil eder…

İnsanlık tarihinde geriye, en geriye doğru yapılan her bir yolculuk elbette, yaşadığımız coğrafyaların, toplumların, kültürlerin dahası insanlığın varoluşuna bir açıklama getirmek, onu zaman perspektifinde konumlandırmak

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Özgen Yıldırım: İsmail Saray’ın Sanat Yapıtlarından Bir Ülkenin Sosyo-Politik Geçmişini Okumak İngiltere’den Sevgilerle

Share Button

                                                                                                                                                            Özgen Yıldırım

Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Günü anlama becerimiz ancak geçmişi bilme kapasitemizde yatar. Bu bilme, yalnızca resmi tarihin verileri dahilinde değil, aynı zamanda öznel ilişki ve deneyimlerin birikimiyle anlam kazanır…

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Özgen Yıldırım: Kavramsalı Aşmak, Ölüme Yakın Deneyimlere Yelken Açmak Susan Hiller’ın Sanat Yapıtları Üzerine

Share Button

Özgen Yıldırım
Sosyolog & Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Sanat yapıtında düşünceyi aşmak yalnızca duygulara dokunmak anlamında değil, kavramları aşmak ve onu, varolanın ötesine taşıyarak adeta uzamda farklı bir boyuta taşımakla ilişkilidir. Kavramsal olanı, irrasyonaliteye kaydırmak, işte tam da bu boyut değiştirmenin uzamsal zeminine ulaşmaktır. İzleyici yapıtla karşılaştığında kendi gerçekliğinin, zamanının ve mekânının dışına

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Özgen Yıldırım: Burhan Kum’un Misilleme Sergisi: Modern Zamanlarda Yeni Osmanlıcılık

Share Button

Özgen Yıldırım
Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Misillemenin şiddeti, maruz kalanın gücüyle doğru orantılı gider. Maruz kalanın öncelikle aciz algılanması onun, reelde kuvvetsiz olmasından ileri gelmez…

Güç, her daim bir otorite kavramı ya da otorite figürü etrafında şekillenir ve en önemlisi de algılanır. Algı burada ‘bilme’nin yerine geçerek, anlamın tüm boşlukları bir noktada toplanır ve anlaşılır hâle gelir. Anlaşılır olmak, toplumun

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Özgen Yıldırım: Vanessa Beecroft’un Performans Videosu Üzerinden Sanatta Estetiğin İrite Boyutu

Share Button

Özgen Yıldırım
Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

Sanat; her daim estetik ile olan mükemmel, olmazsa olmaz ilişkisini, geleneğin onayını alarak sanat geleneği adı altında sürdürmektedir. Geleneğin içinde var olmanın güven vericiliğiyle,  sanatçının hareket alanı zaten verili kurallar ya da verili serbestlik alanı ile sınırlandırılmıştır. Sınırlandırılmamış olma düşüncesi ise her bir sanatçının zihninde yer edinmiş bir algıdır. Bu algı sanatçının

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Özgen Yıldırım: Bugün Aslında Dündü, Serkan Özkaya Sergisi

Share Button

Özgen Yıldırım
Sosyolog&Sanat Yazarı
ozgenyil@gmail.com

İnsan hayatının izleri geçmişten günümüze nasıl kazınıyorsa bir sanat yapıtının izleri de aynı şekilde kazınır…

İnsana dair olan, onun yapıp ettikleri, ürettikleri ile anlamlanır, tarihsel kontekste yerini alır ancak üretilenin yaratım boyutunda müdahil olan estetik, onun yer edinmesinin yanında değer ile olan ilişkisini de ortaya çıkarır. Ve bir sanat yapıtı söz konusu olduğunda tarihsel kontekste

DEVAMINI OKUYUN
Share Button