Şeref Akşit: Türkiye’de Modern Sanat’tan Güncel Sanata Bir Önizleme

Share Button

Fahr El Nissa Zeid

Resim sanatımız modern sanattan çağdaş sanata evrilirken Ferruh Başağa, Nurullah Berk, Sabri Berkel, Adnan Çoker, Nejad Melih Devrim, Selim Turan, Adnan Turani, Abidin Elderoğlu, Mübin Orhon gibi bir kısım sanatçılar soyut sanata yönelmiş; Abidin Dino, Hamit Görele, Nuri İyem, Fikret Mualla gibi bir kısmı figüratif tavrı sürdürmüş; Fahr El Nissa Zeid, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Faik İzer gibi bazı sanatçılarımız da soyut sanata 1950’lerin

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Şeref Akşit: …Zaten Yoktular / They were already not exist (Deniz Gökduman)

Share Button

Çev./Trans.: Göksu Şimşek

Deniz Gökduman’ın “…Zaten Yoktular” adlı altıncı kişisel sergisini 03 – 21 Haziran 2014 arası Ren Art Gallery’de izleyebilirsiniz.

Deniz Gökduman, tuval üzerine akrilik çalıştığı resimlerinin figür konturlarında yarattığı zengin etkiyle yer yer dijitale, yer yer illüstrasyona selam gönderirken çoklu renk armonisiyle de kadınların çok renkliliğini, değişkenliğini yansıtır. Ayrıca şehvetli, şuh, bir var olup bir yok olan

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Şeref Akşit: Schoenberg ve Kandinsky’de Sanatlararasılık: Sineztezi

Share Button

Ekspresyonizmi Meydana Getiren Fikirsel Yapı

20. yüzyılın ilk yıllarında başlayan, etkinlik yılları 1910-1925 olan ekspresyonizm akımını oluşturan zemin çok önceden hazırlanmıştır. 19. yüzyılın son çeyreğinde özellikle bilim, felsefe ve edebiyat alanında başlayan geleneksel düşünceye, inanışa, mutlak gerçeklere olan güvenin sarsılmasıyla yeni düşünsel akımlar ortaya çıkmıştır.

“Eskiden beri kabul gören tezler çürütülür, onun yerini bilim adamlarının,

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Şeref Akşit: Empresyonizmde Müzik ve Resmin İlişkisi: Besteci Debussy’nin Monet’yle ve Diğer Ressamlarla Etkileşimi

Share Button

Claude Debussy, 1886’da yurt dışı konserleri ve eğitimlerinden sonra Paris’e döndüğünde, yeni ortaya çıkan empresyonist akımı kendi içseliğine, kendiliğindenliğine ve sanat görüşlerine yakın bulmuştu. Çoğunluğu, dönemin yeni akımı empresyonist sanatçısı olan dostları cumartesi günleri Debussy’nin evinde toplanmayı adet edinmeye başlamışlardı. Verlaine, Renoir, Mallarme, Pissarro gibi çeşitli alanlardaki sanatçılar bir araya gelerek eski metotları,

DEVAMINI OKUYUN
Share Button

Şeref Akşit: Ölüm Korkusu, Requem ve Mozart

Share Button

Korku, insanoğlunu ve diğer yandan bütün canlıları ayakta, hatta hayatta tutan en önemli içgüdülerden biridir. Kendisinden büyük ve güçlü mamutlarla veya abartacak olursak, dinazorlarla karşılaştığında korkup mağaraya saklanan atalarımız, ilk uygarlıklarının ve hatta ilk şarkı/türkülerinin, ilk duvar resimlerinin yani, sanatın da temellerini orada atmışlardır. Bir varlık için en temel şey, önce kendi canını ve daha sonra sevdiklerinin canını korumayı

DEVAMINI OKUYUN
Share Button